Der Liebende und die
Unbekannte

Heinrich:  Nicht wahr, dieser Weg ist hübsch?
Die Unbekannte:  Als Sie mir vorhin in die Nähe kamen, sah ich es Ihrem Schritt, der Langsamkeit, dem Behagen, der Ruhe Ihres Gehens an, daß Sie ein Wort an mich richten würden. Sie haben es getan, und da ich darauf gefaßt war, antwortete ich lhnen.
Heinrich:  Mir wäre es unnatürlich vorgekommen, an Ihnen vorbeizugehen. Der Strom daneben, die Blätter so still, so einladend. Ich war sicher, daß Sie stehenblieben und eine Weile meine Begleitung duldeten. Hab’ ich etwas Beunruhigendes für Sie?
Die Unbekannte:  Ganz und gar nicht. Gehen Sie stets allein?
Heinrich: Ihre Hände sind niedlich, Ihre Füße fein. Es ist wahr, ich bin für kein Mädchen gefährlich. Ich gehöre mir nicht, geh’ nie allein, bin gekettet und dabei zu glücklich, als daß ich Unrechtes tun könnte. Eine begleitet mich beständig, die sich nicht um mich kümmert. Was und wie sie ist, schwebt um mich. Sie spricht mit mir, bald heiter, das heißt, ich lasse sie nie anders als ernst mit mir reden. Ich habe sie so, wie ich sie mir am liebsten denke, mache mit ihrer Erscheinung, was ich will, jage sie oft weg, brauche nicht zu fürchten, ich verlöre sie. Wenn sie wüßte, wie lieb sie mir ist, wie ich mit ihr verfahre, würde sie unwillig, aber kann sie mir das Denken verbieten? Jeder mit ihr zusammenhängende, kleinste Gedanke stärkt mich. Sie gleichen ihr entfernt, deshalb wohl war ich zutraulich.
Die Unbekannte:  An wen kam ich da?
Heinrich:  An einen Liebenden.
Die Unbekannte:  Man hört’s Ihrer Offenheit an.
Heinrich: Verletzt sie Sie?
Die Unbekannte:  Sie sollte nicht und tut es dennoch. Ich wünschte eine Bekanntschaft zu machen, Sie aber sind ja unausgesetzt in Gesellschaft. Ich dachte, ich könnte Ihnen etwas sein.
Heinrich: Sie sind mir lieb.
Die Unbekannte:  Darum, daß Sie mir von Ihrem Glück erzählten?

(April 1924 in “Vers und Prosa”;  1924 “Die Rose”)

De liefhebbende man en de onbekende vrouw

Hendrik: Deze weg is mooi, nietwaar?
De onbekende vrouw: Toen u daarnet dichterbij kwam, zag ik aan uw pas, aan uw langzame, welgevallige, rustige manier van lopen, dat u een woord tot mij zou richten. U heeft dat ook gedaan, en omdat ik daarop voorbereid was, geef ik u antwoord.
Hendrik: Het had mij onnatuurlijk geleken om u voorbij te lopen. De rivier hiernaast, de bladeren zijn zo stil, zo uitnodigend. Ik was er zeker van dat u stil zou blijven staan en een ogenblik mijn gezelschap zou accepteren. Heb ik iets verontrustends voor u?
De onbekende vrouw: Helemaal niet. Loopt u steeds alleen?
Hendrik: Uw handen zijn lieftallig, uw voeten slank. Het is waar, ik ben voor geen enkel meisje gevaarlijk. Ik behoor mezelf niet toe, ik loop nooit alleen, ik ben geketend en daarbij te gelukkig om iemand onrecht aan te kunnen doen. Iemand begeleidt mij voortdurend, iemand die zich niet om mij bekommert. Wat en hoe zij is, dat zweeft om me heen. Ze spreekt tegen me, bijna vrolijk, dat wil zeggen, ik laat haar nooit anders dan ernstig met mij praten. Ik heb haar zoals ik me haar het liefst voorstel, ik doe met haar verschijning wat ik wil, ik jaag haar vaak weg, hoef niet bang te zijn dat ik haar verlies. Als ze wist hoe dierbaar ze me is zoals ik met haar omga, zou ze ontstemd raken, maar kan zij mij het denken verbieden? Zelfs de kleinste gedachte die met haar samenhangt, sterkt me. U lijkt in de verte op haar, daarom was ik vast vertrouwelijk.
De onbekende vrouw: Wie kwam ik dan tegen?
Hendrik: Iemand die liefheeft.
De onbekende vrouw: Dat is te horen aan Uw openhartigheid.
Hendrik: Is die kwetsend voor u?
De onbekende vrouw: Het zou niet mogen maar het is wel zo. Ik verlangde ernaar met iemand kennis te maken, maar u bent al onophoudelijk in gezelschap. Ik dacht dat ik iets voor u zou kunnen betekenen.
Hendrik: U bent me dierbaar.
De onbekende vrouw: Omdat u mij over uw geluk verteld heeft?

vertaling machteld bokhove