Inhoudsopgave

Hieronder drie hoofdstukken: Korte prozastukjes, Microgrammen en Gedichten, alles geordend naar jaartal van eerste publicatie of van ontstaan;

46 prozastukjes zijn opgenomen in de bundel De vrouw op het balkon en andere prozastukjes, 2013 – uitgeverijparresia.nl; 15 stukjes daaruit staan hieronder in het Duits en Nederlands;  ook  De wandeling, 2015 – www.lebowskipublishers.nl – staat hieronder in het Duits en Nederlands, zie bij jaartal 1918.

jaartal         Duitse en Nederlandse titel

KORTE PROZASTUKJES
1899              Der Greifensee – Het Griffioenenmeer  (uit De vrouw op het balkon)
1901              Sechs kleine Geschichten, 3: Klavier – Klavier
1901              Sechs kleine Geschichten, 5 – Zes kleine verhalen, 5
1902             Armut – Armoede  (uit Fritz Kochers Aufsätze)
1902             Musik – Muziek (uit Fritz Kochers Aufsätze)
1902             Höflichkeit – Beleefdheid (uit Fritz Kochers Aufsätze)
1907             Aschinger – Aschinger  (uit De vrouw op het balkon)
1907             Der Waldbrand – De bosbrand
1909             Lebendiges Bild – Levendig beeld
1912              Kino – Bioscoopbezoek
1914              Die Handharfe – De trekharmonica
1914              Kleine Wanderung – Kleine voettocht (citaat homepage) (uit De vrouw op het balkon)
1914              Sommerfrische – Zomervakantie
1914              Geschwister Tanner – De Tanners
1914              Eine Stadt (I) – Een stad (I)
1914              Erinnerung – Herinnering
1914              Der Nachen – Het schuitje (uit De vrouw op het balkon)
1914              Das Liebespaar – Het liefdespaar
1914              Das Kätzchen (I) – Het poesje (I)  (uit De vrouw op het balkon)
1914              Der Heidenstein – De Heidensteen
1914              An den Bruder – Aan de broer
1914              Der Träumer – De dromer
1914              Sonntagmorgen – Zondagmorgen
1914              Spazieren – Wandelen
1914              Der nächtliche Aufstieg – De nachtelijke klimtocht
1914              Das Eisenbahn-Abenteuer – Het spoorweg-avontuur
1914              Tannenzweig, Taschentuch und Käpchen – Dennentwijg, zakdoek en mutsje
1914              Das Lachen – Het gelach
1914              Die Millionärin – De miljonaire
1914              Das Pferd und die Frau – Het paard en de vrouw
1915              Das Zimmerstück – Het kamerstuk
1915              Frau Wilke – Mevrouw Wilke (uit De vrouw op het balkon)
1915              Hölderlin – Hölderlin (uit De vrouw op het balkon)
1916              Poetenleben – Dichtersleven
1916              Nervös – Zenuwachtig  (uit De vrouw op het balkon)
1916              Rede an einen Knopf – Toespraak tot een knoop
1916              Schwendimann – Schwendimann (uit De vrouw op het balkon)
1917              Schneien – Sneeuwen (uit De vrouw op het balkon)
1917              Maler, Poet und Dame – Schilder, poëet en dame
1917              Basta – Basta
1917              Fritz – Fritz
1917              Na also – Nou dan
1917              Gar nichts – Helemaal niets
1917              Das Ende der Welt – Het einde van de wereld
1918              Der Blumenstrauss – De bos bloemen  (uit De vrouw op het balkon)
1918              Der Spaziergang – De wandeling (9 pagina’s met korte inleiding)
1919              Die Strasse (I) – De straat (I)
1920             Das Diner – Het diner  (uit De vrouw op het balkon)
1920             Herkules – Hercules
1920             Lebensläufe (I) – Levenslopen (I) (vertaling Jacq Vogelaar)
1924             Ein Vorbildlicher – Een voorbeeldig iemand   (uit Die Rose)
1924             Wladimir – Wladimir   (uit Die Rose)
1924             Schaufenster (I) – Etalages (I)
1924             Der Liebende und die Unbekannte – De liefhebbende man en de onbekende vrouw
1924             Das Kind (III) – Het kind (III)    (uit Die Rose)
1925             Die keusche Nacht – De kuise nacht (uit De vrouw op het balkon)
1925             Parcival schreibt an seine Freundin – Parzival schrijft aan zijn vriendin
1925             Gretchen – Grietje
1925             Der Engel – De engel  (uit Die Rose)
1925             Das Bäumchen – Het boompje
1925             Walser über Walser – Walser over Walser
1925             Die einzige – De enige
1925             Dienstmädchen und Dichter – Dienstmeisje en dichter
1926             Der Kuss (II) – De kus (II)  (uit De vrouw op het balkon)
1928             Hinrichtungsgeschichte – Terechtstellingsverhaal (uit De vrouw op het balkon)
1928             Für die Katz – Voor de poes  (uit De vrouw op het balkon)
1928             Die Frau auf dem Balkon – De vrouw op het balkon (uit De vrouw op het balkon)
1929             Unter einer Linde – Onder een linde
1932             Die Strasse (II) – De straat (II)

MICROGRAMMEN    Aus dem Bleistiftgebiet
1924             Eindelijk had ze zich ertoe verwaardigd.
1925             En nu speelde hij helaas piano…..
1925             “Felix”-Szenen /  “Felix”-scènes  (paar fragmenten)
1925             Gewoonlijk trek ik eerst een prosastuk-kiel aan….
1926             Dit sneeuwlandschap wil ik graag mooi hebben.
1926             Wolken leken daarboven …..
1926             Het kan voorkomen dat er bv. op paarden ………
1926             Ik heb deze nacht niets gedroomd.
1927              Kijken naar het landschap buiten …..
1927              Er bestaat nu de mogelijkheid, ……
1927/28       In een wereldstad wonen moet je niet hoger aanslaan ….
1928             Het kind groeide, maar het had er geen weet van.
1928             Ze zag groen van woede over haar woede
1928             Crisis
1928            Zelf dansen, dat verbood ik mezelf….


GEDICHTEN      (NB  klik  h i e r  voor alle gedichten, ze staan onder elkaar op één pagina)
1899             Beiseit – Opgeruimd
1900             Liebe – Liefde
1927/28      Der Schnee – De sneeuw
1930             Der Roman – Mijn roman
1928             Die fünf Vokalen – De vijf vocalen
1928            Ich wollt’, ich hätte – Ik wou dat ik
1897             Briefstelle zur Poesie – Brieffragment over poëzie